งานวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download “” คู่มือจัดตั้งงบ-63.pdf – Downloaded 154 times – 11 MB

Download “ปร456-edit 27_11_62” ปร456-edit-27_11_2562-1.xls – Downloaded 41 times – 451 KB

Download “19.-ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน-สพฐ.ปี-2562.pdf” 19.-ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน-สพฐ.ปี-2562.pdf – Downloaded 119 times – 11 MB

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Link โปรแกรมจัดตั้งงบประมาณ 2564

 


คำชี้แจงเพิ่มเติม
โรงเรียนที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2563 (ไม่ต้องขอรายการที่ซ้ำมา) (รอการแจ้งจาก สพฐ.)

หน้าแรก

รายการค่าครุภัณฑ์

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่าง