งานนโยบายและแผนงานโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download “” แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf – Downloaded 56 times – 2 MB

Download “ฉบับย่อ.pdf” ฉบับย่อ.pdf – Downloaded 37 times – 941 KB

Download “แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก-ฉบับทบทวน-ปีการศึกษา-2563-2565.pdf” แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก-ฉบับทบทวน-ปีการศึกษา-2563-2565.pdf – Downloaded 25 times – 7 MB

Download “แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก-ปีการศึกษา-2562-2565.pdf” แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก-ปีการศึกษา-2562-2565.pdf – Downloaded 60 times – 12 MB

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download “แผนปฏิบัติการประจำปี-2562.pdf” แผนปฏิบัติการประจำปี-2562.pdf – Downloaded 27 times – 1 MB